Cilj Kluba je povezivanje naših članova sa stranim tržištima. Našim članovima omogućujmo tj. dogovaramo njihovo predstavljanje eminentnim tvrtkama i korporacijama u Europi pa i šire.

Iako smo trenutno fokusirani na ono što radimo najbolje – a to je povezivanje – područje naših djelatnosti širit će se ovisno o potrebama naših članova. Pa tako već sad nudimo kontakte sa pravnim ekspertima iz područja EU zakona i međunarodne trgovine te dovođenje potencijalnih investitora na domaće tržište.

Jedno od područja našeg interesa je i turizam. Predstavljanje naših hotela i destinacija u svrhu popularizacije kongresnog turizma. Izrada promotivnih materijala za domaće i strano tržište, organiziranje poslovnih sastanaka, manifestacija i sličnih događanja.

  • Marko Erdeljac, MBA Predsjednik

    Podizanje razine svijesti o važnosti međunarodnih povezivanja i poticanja vanjskotrgovinske razmjene smatramo našom dužnošću.

  • Josip Buljat Tajnik

    Otvaranje novih poslovnih horizonata u državama diljem Europe i svijeta je točno ono što Hrvatska u ovom trenutku treba.